Selecteer een pagina

Samenwerking

Platform Vreewijk

Bij Platform Vreewijk kunt u geld aanvragen als u een idee heeft dat goed is voor de wijk.

De aanvraag moet duidelijk aangeven wat u wilt doen, voor wie, wat het gaat kosten en wie u óók hebt gevraagd om mee te betalen. Een format voor de aanvraag vindt u hier. Uw aanvraag moet u indienen 10 dagen vóór de Projectgroep vergadert. Op de vergadering zelf kunt u hem ook nog eens toelichten. Vergaderdata van de Projectgroep zijn: 7 november 2017. Havensteder voert het secretariaat en zal u kort na de vergadering berichten over de uitslag en regelt de betalingen. Wat u overhoudt, kunt u ook daar weer terugstorten. Na afloop zal u een financiële verantwoording worden gevraagd en zien wij ook graag een kort verslag van de gebeurtenis.

Het budget voor deze financiering heeft de huurdersvereniging kunnen regelen op 13 april 2000. Toen is in contract met de verhuurder overeengekomen dat een gedeelte van de huurverhoging als extra budget voor de leefbaarheid wordt bestemd. Het is dus geld van de huurders voor de huurders. Op 25 november 2003 is bij overeenkomst afgesproken dat de besteding zal plaatsvinden in nauw overleg tussen verhuurder, huurdersvereniging, BOV (Bewonersorganisatie Vreewijk) en TKC (Tuinen Keuring Commissie). Sinds 2000 zijn er al vele zinvolle projecten ondersteund.

Een greep uit de vele activiteiten die het Platform heeft ondersteund:

Koninginnedag
Sinterklaasfeest
Halloween in De Enk
Herinrichting speelplek Dreef-Heggepad
Opknappen locatie De Uil
Ondersteuning Paal en Perk (tuinonderhoud voor mensen die het niet (meer) kunnen)
Midzomer en Midwinterfeest
Boekje over geschiedenis van Het Witte Paard
Straatactiviteiten
Kerststukjes voor kinderen van de Daniël den Hoed kliniek
Kerstactie voor minder bedeelden van de Kruisvindingskerk
Naaiclub
Herstart van wijkcentrum De Brink
55+ dag
Extra achterpadverlichting
De jaarlijkse Vreewijkkalender
Techniek cursus voor de jeugd
Klassiek op Zuid
Ouderenlunch

Educatieve tuin De Enk, kunstwerk, keukentje
Schildering Vreewijkschool
Kunstwerk elektriciteitshuis bij de Sporthal
Project Normen en waarden op scholen.
Thuis Op Straat, verjaardagsproject (voor kinderen die nooit verjaardag kunnen vieren)
Nazatendag en planten van een boom
Kleine inrichtingszaken Speeltuin De Vaan
Spullen voor inrichting woonvereniging Satyam
Biologisch diner beeldentuin De Werf
Tentenkamp voor kinderen die nooit op vakantie kunnen
Plantjes aan woningen op de Groenezoom
Portocabin op de speelplek Mare
TKC 90 jaar
Spullen voor De Klup
Expeditie Vreewijk Junior
Herstart De Beukenhorst
Onderzoek kwetsbaarheid ouderen
Herdruk van het Vreewijk-boekje
Jeugdpaspoort voor Vreewijk Cultuur
Smoelenboek vrijwilligers