Selecteer een pagina

Over HVV

Alles wat je wilt weten over de Huurdersvereniging Vreewijk

Publicaties

Algemene ledenvergaderingen

2023
25 mei 2023
Notulen Ledenvergadering HVV 29-6-2022
Jaarverslag 2022 HVV concept
2022-11-16 Uitnodiging gesprek 5 Go’s met bestuur HS
Financieel overzicht 2022 HvV
Werk Plan en Begroting 2023 Concept
Begroting Huurdersvereniging Vreewijk 2023

2020
14 Mei 2020
Notulen jaarvergadering 2019 concept
Jaarverslag HVV 2019
Manifest Tuindorp Vreewijk
De Brug en Havensteder zetten handtekening onder vierjarig huurakkoord
Werk Plan en Begroting 2020
Bijlage 1 Begroting 2020

 

2019
26 juni 2019
Jaarvergadering huurdersvereniging Vreewijk
Ingekomen stukken
Secretarieel Jaarverslag 2018
Bezorgdheid over de Valkenierswijk Rotterdam Vreewijk
Werk Plan en Begroting 2019
Evaluatie verbeterplan BOV HVV
Herrijking verkoopprogramm Vreewijk 9 mei 2018
Herijking verkoopprogramma Vreewijk 28 Juni 2018
Reactie van Havensteder op adviesaanvraag herijking
Reactie nav overleg
Kwaliteitsbepalingen Vreewijk
Variant verkoopovereenkomst

 

2018
30 Mei 2018
Jaarvergadering huurdersvereniging Vreewijk
Notulen extra Ledenvergadering – Huurdersvereniging Vreewijk, 21 december 2017, Vreewijkhuis
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag 2017
HVVreewijk financieel overzicht 2017 voor de leden
Werkplan & Begroting 2018
Verbeterproject Vreewijk
Lijst woningen in verkoop Vreewijk 9 mei 2018
Kaart woningen in verkoop Vreewijk
Herijking verkoopprogramma Vreewijk brief
Advies HVV n.a.v. verkoop Havensteder
Formulier toestemming nieuwe leden
Context portefeuillestrategie i.r.t. verkoopprogramma Vreewijk

 

Filmpjes
over Vreewijk
over Vreewijkers
over het Renovatieproces

 

Documenten
Statuten
Sociaal Plan versie 2019
Bezwaarschrift Huurverhoging
Wonen 6.0 · Kritisch stuk van 6 vooraanstaande hoogleraren op de eigen plannen van Blok. Een aanrader.
Bewonersvisie Vreewijk · Vreewijkers wijzen de Wijkvisie van de professionals af en hebben een andere kijk op de wijk.
Draagvlakonderzoek parkeren januari 2020
Parkeerdruk · per buurt 2010
LevenSLOOP van woningen · 40 jaar ervaring van André Thomsen in een kort, goed leesbaar verhaal. Waarom dingen anders moeten.
Notitie · géén andere woningen in de renovatiegebieden
Monumenten · de lijst met de monumenten van Vreewijk
Beeldkwaliteitsplan 2013-11-21 Welstand kl.pdf · Valkenier (let op: 20MB !)
Zie Vreewijkverder.nl voor
· Cultuurhistorische studie
· Verbeterprogramma
· Masterplan Buitenruimte
· Bomenplan

maart

Hoe kunt u ons helpen?

Simpel; door u op te geven als lid! Dat is gratis, maar voor ons zeer belangrijk. Hoe meer leden we namelijk hebben, hoe serieuzer we worden genomen bij Havensteder.

maart

Hoe kunt u ons helpen?

Simpel; door u op te geven als lid! Dat is gratis, maar voor ons zeer belangrijk. Hoe meer leden we namelijk hebben, hoe serieuzer we worden genomen bij Havensteder.